PAVA's produkter

PAVA's rustbeskyttelses produkter er udviklet til at behandle den danske bilpark på en professionel og forsvarlig måde, men der anvendes produkter i forskellige varianter. PAVA har en bred vifte af produkter, som ses nedenfor og de har hver deres specielle egenskab. Produkterne som der oftest bliver behandlet med på Centrene, varierer efter område og landsdel, men PV 213 Lys og PV 400 Mørk / PV 600 Bronze er de mest anvendte produkter.


PAVA 213 Lys hulrumsprodukt

PAVA 213 Lys, der er et tyndt ufarvet olieprodukt, bruges til behandling af alle hulrum. Dette produkt, der har en meget stor penetrationsevne ( indtrængningsevne ), anvendes også på steder på undervognen hvor der er påsvejset / påskruet forstærkninger og beslag.

PAVA 213 Lys efterlader en tynd og fedtet overflade der effektivt fortrænger fugt. Produkter trænger også ned i rust, i samlinger m.v. og hæmmer den videre udvikling.

PAVA 213 Lys anvendes også til "opblødning" af tidligere påsprøjtet rustbeskyttelse inden behandling med et PAVA undervognsprodukt.

Der findes ikke på det danske marked et hulrumsprodukt med større penetrationsevne (indtrængningsevne) end PAVA 213 Lys -   det trænger uden problemer hele vejen gennem en smal spalte på 200 mm.

PAVA 213 Lys fås også i mindre emballager til gør det selv og / eller værkstedsbrug.

PAVA 213 Mørk undervognsprodukt

PAVA 213 Mørk er et produkt som PAVA 213 Lys men er, som navnet siger, et mørkt farvet produkt. Samtidig er viskositeten højere ( altså et tykkere produkt ) -   det kan anvendes på undervognen uden risiko for at blive "slidt af".

I hjulkasser "forstærkes" PAVA 213 Mørk med PAVA 210 Sort.

På trods af at PAVA 213 Mørk er et undervognsprodukt, udmærker det sig med en god penetrationsevne ( indtrængningsevne - nødvendig for behandling af spalter og samlinger i undervogn ).

PAVA 213 Mørk anvendes i kombination med PAVA PV 210   - PAVA PV 210 anvendes "ovenpå" PAVA PV 213 Mørk som slidlag i hjulkasser og langs dørpaneler hvor det mekaniske slid er atørst.

PAVA 213 Mørk kan anvendes som et tyndt lag til at friske op på en tidligere behandlet undervogn.

PAVA 213 Mørk fås også i mindre emballager til gør det selv og / eller værkstedsbrug.

PAVA PV 400 undervognsprodukt

PAVA PV 400 er et totalt nyudviklet, drypfrit produkt af vokstypen. PAVA PV 400 anvendes til behandling af undervogn og hjulkasser.

På grund af produktets helt unikke opbygning, kan det påsprøjtes i varierende lagtykkelser  - tykt lag i hjulkasser og langs paneler, hvor det mekaniske slid er størst - tyndere lag midt under vognbund m.v..

PAVA PV400 efterlader en kraftig fedtet hinde, der beholder sin smidighed år efter år. Overfladen på PAVA PV 400 giver ikke luftens fugtighed en chance for indtrængning til det sårbare stål. På trods af denne smidighed er produktet samtidig modstandsdygtig over for mekanisk slid.

Foruden de mekaniske egenskaber, er det en miljømæssig gevinst at PAVA PV 400 ikke kan afdryppe i naturen. Når du har fået din bil rustbeskyttet med PAVA undgår du dryp af sort olie i din garage og andre arealer hvor du parkerer din bil.

PAVA PV 400 er sort og anvendes til såvel 1. gangsbehandlinger som til genbehandlinger.

PAVA PV 600 Bronze undervognsprodukt

PAVA Produkter A/S introducerer nu undervognsproduktet PAVA PV 600 Bronze som afløser for vort tidligere "high end produkt",  PAVA PV 500.

PAVA PV 600 Bronze anbefales fortrinsvis til 1. gangsbehandling, men kan naturligvis også anvendes til genbehandlinger.

PAVA PV 600 Bronze kan, på grund af sin opbygning, påsprøjtes i varierende lagtykkelser. I hjulkasser og langs dørpaneler, hvor det mekaniske slid er størst, påføres et tykkere lag end på området midt under bilen.

PAVA PV 600 Bronze har endvidere den miljømæssige fordel, at det ikke kan afdryppe i naturen, ligesom opløsningsmidlet der er anvendt, er af den mest miljøvenlige type.

PAVA PV 700 wax undervognsprodukt

PAVA Produkter A/S introducerer nu et transparent voksbaseret produkt,   PAVA PV 700 Wax.

PAVA PV 700 Wax anbefales til 1. gangsbehandlinger hvor kunden ønsker en rustbeskyttelse "man kan se igennem". En anvendelse af PAVA PV 700 Wax kunne evt. være ved behandling af en ny / nyere bil der efterfølgende skal henstilles til lager, hvorfor undervognen ikke ønskes dækket af et mørkt / sort lag rustbeskyttelse.

Fotoet til højre er taget af en undervogn der tidligere er behandlet med et sort undervognsprodukt. På denne måde er det tydeligt at se at PAVA PV 700 Wax er transparent.

Endnu et anvendelsesområde er en "klassisk bil" såfremt bilejeren ønsker et tykkere lag rustbeskyttelse end PAVA 213 lys kan påføres i ( f.eks. i hjulkasser ).

Når biler i normalt dagligt brug behandles med PAVA PV 700 Wax forsvinder fordelen ved det transparente "look" efter kortere tids brug. Støv fra kørebanen sætter sig i rustbeskyttelsens overflade og gør produkter ugennemsigtigt. Dette forhold har ikke indflydelse på rustbeskyttelsens effekt i øvrigt.