PAVA rustbeskyttere får uddannelse i undervognsbehandling

Fotoet herover viser det foreløbigt sidste hold af PAVA Rustbeskyttere
der har fået en grundlæggende uddannelse
i arbejdet med rustbeskyttelse /
undervognsbehandling i samarbejde med
An10rustDanmark.   Se også dette link

PAVA rustbeskyttere på kursus

 

PAVA Produkter A/S har fornylig afsluttet en længere kursusrække, hvor alle sprøjteoperatører har modtaget teoretisk og praktisk undervisning såvel omkring rustbeskyttelse generelt, som med anvendelse af PAVA‘s professionelle produktserie.

Kurserne er udviklet af An10rustDanmark, og er afholdt i denne organisations hovedkvarter i naturskønne omgivelser i Maribo midt på Lolland, centralt beliggende kun 2,5 km fra motorvejen til kontinentet. Kursisterne var indkvarteret på det hyggelige Hotel E4 – ligeledes tæt ved E47.

Under kursusforløbet blev moderne bilers teknisk krævende opbygning gennemgået – såvel den mekaniske som den den elektroniske del – en del som er vigtigere end nogensinde at tage hensyn til når de uundgåelige huller skal bores – hvor få de end er. De af PAVA organisationen udarbejdede Vogn Specifikke Behandlings Instruktioner ( i samarbejde med An10rustDanmark ) indgik ligeledes som en naturlig del af undervisningsmaterialet.

Kort sagt, hele behandlingsforløbet blev gennemgået ned til den mindste detalje – begyndende med forarbejde som afmontering af plastdele, afrensning med såvel vand som trykluft, tørring med tør varmluft og den nødvendige priming med det højtpenetrerende produkt, PAVA 213 Lys.

Behandling af hulrum, som er en selvstændig del af en rustbeskyttelse, blev der ligeledes detaljeret undervist i, da denne del er særdeles vigtig i et land som Danmark med høj luftfugtighed og vekslende temperaturer. Denne den af en komplet rustbeskyttelse bliver ( desværre ) ofte nedprioriteret – måske på grund af den manglende synlighed. Beskyttelse af undervognens udvendige dele er den del som rustbeskyttere oftest bliver bedømt på – det er trods alt det letteste at kontrollere for såvel bilejeren som øvrige aktører i autobranchen. Dette forhold ænder dog ikke på vigtigheden af en effektiv undervisning også på dette område.

Vore muligheder som saglig fotodokumentation blev gennemgået, ligesom PAVA Produkters “3-benede” kontrolordning iflg. PAVA – Q system fik megen opmærksomhed – et kontrolsystem der jo som bekendt består af egenkontrol, konsulentkontrol af udførte behandlinger og endelig kontrol på FDM‘s mange testcentre.

PAVA‘s store og miljøvenlige produktpalette, der er i stand til at beskytte Danmarks bilpark, nye såvel som ældre, effektivt mod rust fik megen ros af kursusdeltagerne. PAVA Produkter A/S arbejder dog stadig på videudvikling i tæt samarbejde med Europas førende producent – en udvikling der er nødvendig for til stadighed at kunne stå bag PAVA Levetidsgaranti – en garanti mod gennemtæring uden tidsbegrænsning.

En vigtig del af et kursus i rustbeskyttelsesbranchen er kursisternes egne oplevelser. Alle operatører deltog derved aktivt i undervisningen med enten positive eller negative erfaringer. Disse oplevelser førte underviserne Tom Nielsen og Jørn Jørgensen ind i den økonomiske del af det at udføre en rustbeskyttelse og undervognsbehandling – en økonomi der altid bliver bedre ved at gøre tingene rigtigt første gang – reklamationer nej tak.

Effekten af kurserne kan allerede nu ses på den kraftigt faldende fejlrate i de kontrollerede biler såvel på FDM‘s testcentre som i PAVA Centrenes egenkontrol.

Det har gennem hele forløbet været vigtigt for PAVA Produkter A/S at kurserne blev afholdt et sted hvor naturen matcher produktseriens miljøvenlighed – i dette tilfælde i klimakommunen Lolland.