Vandbaseret rustbeskyttelse og undervognsbehandling

Vandbaseret rustbeskyttelse
og undervognsbehandlinger

– fortid, nutid eller fremtid ?

PAVA rustbeskyttelse og miljøet

 

Miljøet får større og større betydning ved fremstilling og markedsføring af produkter i alle brancher – herunder autobranchen. Rustbeskyttelsesbranchen og autolakerier er naturligvis de aktører indenfor autobranchen der i denne forbindelse er størst focus på når der tales om arbejdsmiljø – her arbejdes jo direkte med produkter der kan have en sundhedsskadelig indvirkning på sprøjteoperatøren / autolakereren.

Den store synder for såvel det externe miljø som det interne miljø er opløsningsmidler – disse bør reduceres mest muligt og helst fjernes helt. Først indenfor autolakering og senere rustbeskyttelse har vi set vandbaserede produkter udråbt som den store fremtidssikring for miljøet.

PAVA Produkter har såvel vandbaserede produkter som produkttyper uden opløsningsmidler i vort program, men vi har udsat introduktionen af disse, primært fordi vi endnu ikke har afsluttet igangværende test, en test der foregår som praktisk test på biler i drift og ikke kun i laboratorium.

PAVA har ved leverancer fra vor tidligere leverandør stolet for meget på disse laboratorietest, derfor er et så vigtigt område som at introducere en helt anden produkttype lagt i hænder på PAVA Teknisk Råd. PAVA Teknisk Råd har derfor valgt at afprøve disse produkter på biler i almindeligt brug.

Når PAVA har valgt at udskyde introduktionen, skyldes det naturligvis også at PAVA’s rustbeskyttelsesprodukter altid har været miljøvenlige, idet produkterne har været klassificeret med de i branchen laveste MAL – koder. Foruden dette forhold har PAVA anvendt begrænset mængde opløsningsmidler – tilmed opløsningsmidler med et højt flammepunkt.

Et andet og vigtigt punkt hvor PAVA “trækker i håndbremsen” er det forhold at vandbaserede produkter tørrer hurtigt op og efterlader derved en hærdet overflade. Ikke hærdende produkter har jo siden starten været PAVA’s vigtigste kendetegn – noget som hundredtusindvis af bilejere gennem mere end 30 år har godkendt – en godkendelse der har rod i noget så vigtigt som: Biler behandlet med PAVA ruster ikke.

Paul Andersen skabte jo netop firmaet PAVA Produkter på basis af de observationer som han ( og mange andre branchefolk ) havde gjort i begyndelsen af 70’erne – observationer omkring ikke tørrende oliers effekt på et bilkarosseri. Det negative resultat af “beskyttelse” af bilkarosserier med optørrende / hærdende produkter så de samme branchefolk jo i deres dagligdag. Et moderne bilkarosseri’s samlinger bevæger sig jo – der er ingen vej uden om ikke tørrende rustbeskyttelsesprodukter med den rette sammensætning af olie og voks.

Et eksempel på et miljøvenligt PAVA produkt er det netop introducerede PAVA PV600 Bronze – et produkt der indeholder væsentlig mere tørstof ( og dermed mindre opløsningsmidler ) end tidligere kendte produkter. PAVA PV600 Bronze påvirker dermed omgivelserne mindre ligesom bilen bliver påført mere produkt i samme arbejdsgang.

Disse forhold gør at påvirkningen af naturen, ved anvendelse af PAVA Rustbeskyttelsesprodukter, er det lavest mulige. Sprøjteoperatøren nyder også godt af PAVA’s miljøvenlige produkter idet den menneskelige organisme, i lighed med den omliggende natur, ligeledes bliver påvirket mindst muligt.

Alle Danmarks PAVA Centre kan glæde sig over at den minimale påvirkning af sprøjteoperatøren giver sig udslag i lange ansættelsesforhold, 25 års jubilæer er ikke ukendt i PAVA organisationen. Disse lange ansættelsesforhold giver, på grund af den store erfaring, en god kvalitet i det daglige arbejde – til gavn og glæde for alle.

Denne kvalitet i det daglige arbejde, kombineret med vort interne kvalitetsstyringssystem ( PAVA Q ) og FDM – kontrol gør tilsammen at vi tilbyder branchens absolut bedste ( længste ) garanti, PAVA Levetidsgaranti. PAVA Levetidsgaranti, der i øvrigt oprettes gratis, tilbydes alle person- og varebiler indtil 48 mdr. fra 1. registreringsdato.