billede af FDM MOTOR

PAVA rustbeskyttelse og kvalitetsstyring

 

Efter at augustnummeret af FDM‘s medlemsblad MOTOR udkom, har der været ekstra fokus på kvaliteten af rustbeskyttelse – altså den efterbehandling der bliver udført på landets mange rustbeskyttelsescentre.

Denne øgede intersse for rustbeskyttelse har også kunnet registreres på besøgstallet på denne hjemmeside – et tal der var voldsomt stigende i de dage hvor MOTOR blev læst første gang.

Det er meget forståeligt at bilejeren interesserer sig for kvaliteten af den udførte rustbeskyttelse – den almindelige billist har ingen mulighed for ved egen hjælp at kontrollere om det leverede er i
overensstemmelse med det lovede.

I det føromtalte FDM MOTOR er der foruden gode råd om udvælgelse af rustbeskyttelsescenter, også en beskrivelse af en bilejers dårlige oplevelse i forbindelse med en undervognsbehandling hos én af vorekonkurrenter og dennes kontrolordning.

Det er under PAVA‘s værdighed yderligere at kommentere oplevelsen, ej heller at bruge dette i vores markedsføring. Vi vil her kun opfordre bilejeren til at anvende de råd som FDM har opremset i artiklen.

FDM har med artiklen ikke alene sat fokus på det “ramte” rustbeskyttelsescenter og dennes kæde   –   fokus er sat på hele branchen.

PAVA vil hellere bruge kræfterne på at optimere vor egen kvalitetskontrol – den interne såvel som den externe. Det er sket ved følgende tiltag:

  • Forøgelse af antallet af biler til efterkontrol på FDM Testcentre.
  • Behovstilpasning af den interne PAVAQ Kvalitetskontrol. Den interne kontrol “udtrækker” mere end 10% af de behandlede biler til yderligere kontrol.
  • En konsulent fra PAVA Produkter A/S skal informeres om resultater fra PAVAQ Kontrollen.

“For at sige det ligeud” :   Rustbeskyttelse af biler og salg af ventilgummi i metermål har det til fælles at det kræver en god moral – en moral der ikke bør “sidde i baglommen”.

Velkommen på dit lokale PAVA Center.