TV2 programmet BASTA vurderer rustbeskyttelse og undervognsbehandling

PAVA Rustbeskyttelse / undervognsbehandling

og TV2 programmet BASTA

Så du TV2 programmet   BASTA her i aften kl 21.25 ?

Hvis ja – så er det sandsynligvis fordi du interesserer dig for vedligeholdelse af dil bil og rustbeskyttelse i særdeleshed. Når du som forventet interessererer dig for rustbeskyttelse, kender du naturligvis også varemærket PAVA   –   måske har du endda fået udført en rustbeskyttelse hos ét af vore centre.

Er dette tilfældet, er du med sikkerhed blevet lige så skuffet over det viste resultat som vi er blevet , vi der arbejder internt i PAVA organisationen med teknisk support og kvalitetsstyring.

Når dette er sagt skal vi huske på at der “kun” er tale om én enkelt behandling der er “gået galt” hos PAVA, ligesom hele testen bygger på blot 5 biler fordelt på 3 forskellige rustbeskyttelsesprodukter.

Testen er ej heller dækkende for markedet, idet der mangler 3 produkter   –   naturlige spørgsmål såvel for dig som forbruger, som for os som branchefolk, kunne være :

  • Hvorfor er SUVO ikke repræsenteret i testen ?   SUVO er ikke “store” på Sjælland men i Jylland er mærket en “betydende spiller”.
  • Hvorfor er TECTYL ikke testet ?   TECTYL har markedsført sig kraftigt på “den grønne profil”   –   det havde været interessant at se hvordan de ville klare sig blandt “de gamle”.
  • Hvorfor er TEKTROL ikke med i testen ?   TEKTROL er ikke “store”, men repræsenteret over det meste af Danmark med hovedvægten på Fyn hvor hovedkontoret ligger.

Svarene for ovennævnte står foreløbig ubesvarede.

Der skal dog ikke herske nogen tvivl om at PAVA‘s holdning er at 1 fejl på en rustbeskyttelse er 1 for meget   –   det må være et ufravigeligt krav fra forbrugeren at hun / han kan være sikker på at få det der bliver betalt for på et rustbeskyttelsescenter   –   præcis som vi i autobranchen også forventer at få det der betales for, når vi henvender os til en
virksomhed for at få repareret f.eks. vor elektronik.

PAVA Teknisk Råd har her kort efter udsendelsens slutning holdt et telefonmøde og besluttet at det PAVA Center der “dumpede” i testen, vil blive holdt under skærpet tilsyn   –   det betyder at en konsulent udpeget af PAVA Produkter A/S vil komme på flere uanmeldte månedlige kontrolbesøg indtil udgangen af 2011.

PAVA har udstukket retningelinier for rustbeskyttelser udført på Autoriserede PAVA Centre   –   retningslinier der er nedskrevet i vort PAVA Q-system. Når det er gået så galt som det der blev vist i BASTA, skyldes det at denne vejledning ikke er fulgt   –   en vejledning der også beskriver PAVA Centrets egenkontrol.

Det er også værd at bemærke at PAVA i testen var repræsenteret med endnu et center   –   her var der “kun” grund til at påtale en enkelt “skønhedsfejl”.

Når talen kommer til vore retningslinier ( PAVA Q-system ) for rustbeskyttelse, er det også værd at nævne at vore konkurrenter i deres markedsføring, direkte eller indirekte, har “beskyldt” os PAVA Centre for

  • Ikke at foretage afrensning ( afvaskning ) – der sprøjtes blot oven på smuds.
  • Ikke af foretage afmontering af plastdele som bundplader og inderskærme.
  • Ikke tørrer bilen inden behandling.

Ovenstående påstande er lodret forkerte   –   vi afvasker bilen effektivt inden behandling udføres   –   ovenikøbet supplerer vi, som den eneste kæde, denne afvaskning med højtryksluft. Ved denne kombination bliver undervognen helt ren samtidig med at højtryksluften sørger for udtørring af de vigtige samlinger / spalter. Efterfølgende bliver bilen placeret over tørreriste med varmluft   – dette uanset årstiden.

Det skal dog tilføjes at vi ikke anvender vand ved afrensning af næsten nye biler i sommerhalvåret   –   selv “ikke fagfolk” kan forstå at det ikke tjener noget formål at sprøjte f.eks. en halv kubikmeter vand op under en bil der måske kun har kørt 1.500 km på almindelig vej. Til denne afrensning anvendes alene højtryksluft   –   det gælder om i alle tilfælde
at foretage en faglig vurdering.

I vore Vogn Specifikke Behandling Instruktioner ( forkortet til   VSBI ) er beskrevet hvilke dele på bilens undervogn der skal afmonteres inden en PAVA rustbeskyttelse udføres.

Få vist en VSBI ( af nogle kaldet “sprøjteskema” ) for HYUNDAI IX35 ved at klikke på denne tekst.

For at videudvikle området med afmontering, foregår løbende et opdateringsarbejde med at registrere de dele, der er nødvendige at afmontere for at udføre en effektiv rustbeskyttelse. Dette arbejde vil resultere i at du som forbruger af PAVA Rustbeskyttelse vil få en prisoplysning der matcher arbejdet med netop din bil   –   ikke blot en prisoplysning med et generelt tillæg for af- og påmontering af plastbundplader / -inderskærme.

Vi håber, at du efter ovenstående information føler at du stadig kan have tillid til PAVA rustbeskyttelse, på trods af den for os uheldige test   –   lad ikke denne dårlige oplevelse gå ud over de øvrige 80 PAVA Centre.

Men oprigtig talt :   Vi bliver kun bedre af at “få én over snuden”.

Vi tror ikke der er et generelt lavt kvalitetsniveau som det i TV2’s BASTA viste hos nogen virksomhed i branchen   –   ej heller hos det rustbeskyttelsescenter fra en konkurrerende kæde, der blev “nummer sjok”.

Med venlig hilsen
PAVA Teknisk Råd