PAVA kontrolordning

Pr. 01. august 2018 tog PAVA organisationen et ny kontrolordning i anvendelse.

PAVA organisationen har her ved højsæsonen 2018 taget en egenudviklet kontrolordning i brug – en kontrolordning, der i modsætning til de i branchen allerede kendte, er flerstrenget. Denne kontrolordning er derved med til at stille de højeste krav til såvel de rammer PAVA Centret arbejder under som slutresultatet for PAVA Behandlingen.

PAVA’s kontrolordning består af

Egenkontrol udført på PAVA Centret.
Konsulentkontrol udført på PAVA Centret.
Stikprøvekontrol.

Egenkontrol. På PAVA Centret egenkontrolleres en forudbestemt procentdel af udførte behandlinger. Resultatet af disse egenkontroller indberettes elektronisk og PAVA Produkter A/S holder statistik over såvel antal, fejlprocent og gradueringen af eventuelle fejl.

Konsulentkontrol på PAVA Centret. I samarbejde med Auto Branchen Danmark bliver PAVA Centrene kontrolleret af en konsulent. Konsulenten kontrollerer såvel de rammer PAVA Centret arbejder under som slutproduktet – altså PAVA Behandlingen herunder en sammenligning af den udførte egenkontrol.

Stikprøvekontrol. Når du har fået udført en PAVA Behandling får du på PAVA Centret udleveret en blanket som du udfylder / alternativt udfylder en elektronisk formular på denne side. Denne blanket / formular indeholder nogle enkle spørgsmål som vi beder dig svare på inden afsendelse. Din bil vil herefter deltage i lodtrækningen om stikprøvekontrol på et uvildigt testcenter.