Undervognsfoto fra Microbil

Undervognsfoto fra én af de i
“Kontant” omtalte “Microbiler”.

 

Kontant i DR1 og rustbeskyttelse

I udsendelsen “Kontant” i DR1 blev det endnu en gang slået fast, at biler der anvendes i Danmark har brug for en rustbeskyttelse ud over den som bilen er “født med” fra bilfabrikken.

I udsendelsen blev der specielt sat fokus på de meget populære “microbiler”, men jeg vil her benytte lejligheden til at tilføje, at ingen biler der leveres i Danmark har en rustbeskyttelse, der kan sidestilles med den behandling der udføres på landets mange professionelle rustbeskyttelsescentre.

Der fremvises en kun 1½ år gammel bil, der bærer tydelige spor af rust på forbro og bærearme ( det vi kalder “hjulførende dele” ). Dette er ikke, som også nævnt i udsendelsen, alarmerende på dette tidspunkt – det ser blot “ikke så godt ud”, samtidig med at det indikerer at rusten har godt fat i disse for sikkerheden så vigtige dele.

Denne begyndende tæring er et bevis på at det er fornuftigt at få udført en supplerende rustbeskyttelse allerede mens bilen er helt ny. Den udførte rustbeskyttelse holder længere såfremt den påføres en undervogn uden disse rustdannelser. Samtidig står du mere frit, såfremt du ønsker at beholde bilen i en længere årrække end du først havde regnet med – eller måske overdrage den til en ven eller familiemedlem.

På den nævnte bil var der også et eksempel på rust fremkommet i bilen lak – i dette tilfælde på dørens overkant. Dette kan naturligvis stamme fra en fejl i fabrikationen, men det kan også stamme fra et slag under dagligt brug. Det er derfor vigtigt at du jævnligt kontrollerer bilens overflade for eventuelle skader og får dem udbedret straks. Denne overfladerust skal ikke forveksles med “flyverust” ( spåner fra bremseskiver der sætter sig i lakkens overflade og danner rust – denne “flyverust” kan normalt fjernes ved polering el.lign. ).

På det lokale PAVA Center kan du, foruden naturligvis at få udført en PAVA Rustbeskyttelse, også få råd og vejledning i bilens udvendige vedligehold i øvrigt.
Når du har fået din bil PAVA Rustbeskyttet, medfølger der som noget helt naturligt en vurdering af undervognens stand, ligesom en skønnet levetid af den udførte behandling vil fremgå af kundeinformationen – en levetid der er afhængig af bilens stand på behandlingstidspunktet.

“Kontant” viste også eksempler på “gode tilbud” på rustbeskyttelse – altså priser fratrukket en ikke uvæsentlig rabat. Det var glædeligt at se at der kan leveres en fornuftig kvalitet, selvom prisen er skruet lidt ned, men der var jo også et par eksempler på at pris og kvalitet hænger uløseligt sammen.

Det gode råd må være at gå til en professionel leverandør af rustbeskyttelse som er kendt for kvalitet, i stedet for blot at fokusere på prisen.

Sandsynligvis på grund af det store salg af de mindre biler her i landet, er der stor interesse for rustbeskyttelse / undervognsbehandling / antirustbehandling / textylbehandling ( ja, kært barn har mange navne ). Det mærker vi såvel ude på det enkelte PAVA Center som her på hjemmesiden. Aldrig tidligere har vi haft så mange sidevisninger som den 03. juni – specielt i tiden efter kl. 21.00 hvor “Kontant” startede.

Det glæder os at der er brug for og interesse i seriøs information om rustbeskyttelse og undervognsbehandling hos danske bilejere. Det fik jeg ligeledes at mærke, da jeg deltog som udstiller ved et lokalt “Fars Dag’s arrangement” ( ved “Bangs Have Pavillonen” ved “Maribo Søerne” ). Her henviste de fleste jeg talte med til udsendelsen “Kontant” i DR1.

Vel mødt på ét af landets PAVA Centre.

Udsendelsen er ikke længere tilgængelig på dr.dk

Med venlig hilsen
Jørn Jørgensen